0%

صندلی‌های خالی

Out on:


Tracklist:


قطعه صبوری

Roozbeh Nematollahi

شمس من و خدای من

Roozbeh Nematollahi

ملت عشق

Roozbeh Nematollahi

ای یار غلط کردی

Roozbeh Nematollahi

باز آمدم

Roozbeh Nematollahi

سوگند

Roozbeh Nematollahi

نفس نفس

Roozbeh Nematollahi

بدون تو

Roozbeh Nematollahi

تهران بدون تو

Roozbeh Nematollahi

ایران

Roozbeh Nematollahi

نفس کشیدن سخته

Roozbeh Nematollahi

Add all tracks to playlist

Review:


SHARE
روزبه نعمت الهی

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors